lamp harajuku「SPRING FAIR 2010」(FASHION)

DM

design : 石森康子